NDANEV: การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงสะสมของรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2018 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ National Big Data Alliance (NDANEV) ของ New Energy Vehicles ได้เปิดเผยสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการเข้าถึงแหล่งข้อมูลใหม่ในเดือนพฤษภาคม จากข้อมูลสรุปบทความนี้จะวิเคราะห์การจัดอันดับการเข้าถึงสะสมของรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศจีนอย่างเป็นระบบตั้งแต่เดือนมกราคม 2017 ถึงพฤษภาคม 2018

2257825-1 2257826-2 2257827-3 2257828


เวลาโพสต์: ก.ค. 20-2020